การแข่งขันทักษะทางวิชาการ โรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สรุปการแข่งขันรายวัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

วิดีทัศน์การดำเนินโครงการการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการฟังพูดภาษาไทย เพื่อการสื่อสารสำหรับผู้ใหญ่บนพื้นที่สูง
 
วิดีทัศน์โครงการการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการฟังพูดภาษาไทย เพื่อการสื่อสารสำหรับผู้ใหญ่บนพื้นที่สูง จังหวัดน่าน
 
 
“เย็นร่มใต้ฟ้าพระบารมี   สร้างโอกาสที่ดีให้เด็กไทย”
ปฎิทินการดำเนินการจัดการแข่งขัน :
แข่งขันทักษะทางวิชาการ โรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร 
 ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
วันที่ 22 กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๒
 
 ♦ เปิดลงทะเบียนนักเรียน/ครู ระดับภาค 17 ก.พ.-19 ก.พ. 2563
   ♦ ปิดระบบการลงทะเบียนนักเรียน/ครู  19 ก.พ. 2563
   ♦ ตรวจสอบรายชื่อและขอแก้ไขในระบบ 20 ก.พ. 2563
   ♦ เปิดให้พิมพ์บัตรประจำตัว นักเรียน/ครู  20 ก.พ. 2563
   ♦ จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ 22 ก.พ. 2563
   ♦ ประกาศผลการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่ หลังจบการแข่งขัน
   ♦ พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน 23 ก.พ. 2563 เป็นต้นไป

เกณฑ์การแข่งขัน 

สรุปรายการโรงแรม วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563
งาน  “เย็นร่มใต้ฟ้าพระบารมี   สร้างโอกาสที่ดีให้เด็กไทย”
การจัดกิจกรรม ทักษะวิชาการ ภาษาไทย
ของนักเรียนและกิจกรรมการคัดเลือกแนวปฏิบัติที่ดี
รายด้านโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร       

 ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี ประจำปี ๒๕๖๒


วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563   ณ รร.บ้านปรางค์  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 2


ผู้ประสานงาน ศน.สุพรรณิการ์ สุทธหลวง โทร 0871838069

Update  ข้อมูลที่พักนักเรียน+ครู
Update   ข้อมูลที่พักกรรมการ

                                   
                                        คำชี้แจง 
1. ค่าที่พักพร้อมอาหารเช้า สพป.น่าน เขต 2 เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย 
2. เฉพาะคณะกรรมการต่างเขตพื้นที่  ครูผู้ฝึกสอนและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
    ตามรายชื่อที่และโรงแรมที่จัดให้                                                                  
 3. หากจะพักเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่มีรายชื่อ  ให้ชำระเงินด้วยเงินสดกับโรงแรมโดยตรง
     ไม่สามารถเบิกได้จากสพป.น่าน 2 
ายชื่อผู้ประสานงาน
การจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ โรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร  ระดับภาค

1. นางสุภาพ  รัตนประภา  089 0693348
2. นายสมคิด  วรรณภาพ   093 1655765
3. นางมยุราพร  อินไชย    093 1327646

ติดต่อฝ่ายการเงิน
นางชลธิชา  อุ่นเสียม     0871738343
ติดต่อผู้ดูแลระบบการแข่งขัน
นางพิมพ์ณัฐชยา   กวาวสิบสอง    0871879928

 
วันอังคาร ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14:30 น.
แผนผังสถานที่แข่งขัน ทักษะทางวิชาการ โรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร  ตามพระราชดำริ
ณ โรงเรียนบ้านปรางค์   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนเขตพื้นที่ 44
จำนวนโรงเรียน 2,998
จำนวนทีม 106
จำนวนนักเรียน 192
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 95
จำนวนกรรมการ 80
ครู+นักเรียน 287
ครู+นักเรียน+กรรมการ 367
ประกาศผลแล้ว 16/16 (100.00%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 28
เมื่อวาน 103
สัปดาห์นี้ 655
สัปดาห์ที่แล้ว 1,226
เดือนนี้ 459
เดือนที่แล้ว 4,754
ปีนี้ 70,118
ทั้งหมด 70,118