ที่ เขตพื้นที่การศึกษา ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 6 1 3 10 10 0 0 0 10
2 สพป. น่าน เขต 2 5 3 1 9 10 4 0 0 14
3 สพป. เชียงใหม่ เขต 1 2 1 0 3 4 3 0 0 7
4 สพป. ตาก เขต 2 1 3 1 5 7 0 1 0 8
5 สพป. เชียงใหม่ เขต 4 1 1 3 5 7 2 0 0 9
6 สพป. เชียงราย เขต 3 1 1 1 3 6 2 2 0 10
7 สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 0 5 2 7 10 0 0 0 10
8 สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 0 1 2 3 6 3 0 0 9
9 สพป. เชียงใหม่ เขต 6 0 1 1 2 4 3 0 0 7
10 สพป. เชียงราย เขต 4 0 0 0 0 4 5 1 0 10
11 สพป. เชียงใหม่ เขต 2 0 0 0 0 3 2 0 1 5
12 สพป. เชียงใหม่ เขต 5 0 0 0 0 0 1 2 0 3
13 สพป. แพร่ เขต 1 0 0 0 0 0 1 1 1 2
รวม 16 17 14 47 71 26 7 2 104