การแข่งขันทักษะทางวิชาการ โรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร
ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับภาคเหนือ
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนบ้านปรางค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๒

หมวดหมู่ : การแข่งขันทักษะวิชาการ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 006 สร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ปฐมวัย โรงเรียนบ้านปรางค์ อาคารห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ 22 ก.พ. 2563 09.00 - 12.00 เตรียมความพร้อม ณ จุดแข่งขัน เวลา 08.30 น.
2 007 ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านปรางค์ ห้องศิลปะและห้องสังคมศึกษา 22 ก.พ. 2563 09.00 - 12.00 เตรียมความพร้อม ณ จุดแข่งขัน เวลา 08.30 น.
3 008 โครงงานวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านปรางค์ หอประชุมปรางค์ปราสาท 22 ก.พ. 2563 09.00 เป็นต้นไป เตรียมความพร้อม ณ จุดแข่งขัน เวลา 08.30 น.
4 009 นำเสนอสร้างจิตสำนึกพลเมือง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านปรางค์ อาคารปรางค์ฉัตรแก้ว ชั้น 1 ห้อง ห้องปรางค์แก้ว 22 ก.พ. 2563 09.00 เป็นต้นไป เตรียมความพร้อม ณ จุดแข่งขัน เวลา 08.30 น.
5 010 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านปรางค์ ห้องสื่อ MEP 22 ก.พ. 2563 09.00 เป็นต้นไป เตรียมความพร้อม ณ จุดแข่งขัน เวลา 08.30 น.


ติดต่อผู้ดูแลระบบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 2 054791510 , 0871879928
Copyright © 2012-2020 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]