ลำดับ เขต ผลการแข่งขัน สรุปเหรียญฯ
1 สพป. กำแพงเพชร เขต 2 ดูผล ดูเหรียญ
2 สพป. ตาก เขต 1 ดูผล ดูเหรียญ
3 สพป. ตาก เขต 2 ดูผล ดูเหรียญ
4 สพป. นครสวรรค์ เขต 1 ดูผล ดูเหรียญ
5 สพป. นครสวรรค์ เขต 2 ดูผล ดูเหรียญ
6 สพป. นครสวรรค์ เขต 3 ดูผล ดูเหรียญ
7 สพป. น่าน เขต 1 ดูผล ดูเหรียญ
8 สพป. น่าน เขต 2 ดูผล ดูเหรียญ
9 สพป. พะเยา เขต 1 ดูผล ดูเหรียญ
10 สพป. พะเยา เขต 2 ดูผล ดูเหรียญ
11 สพป. พิจิตร เขต 1 ดูผล ดูเหรียญ
12 สพป. พิจิตร เขต 2 ดูผล ดูเหรียญ
13 สพป. พิษณุโลก เขต 1 ดูผล ดูเหรียญ
14 สพป. พิษณุโลก เขต 2 ดูผล ดูเหรียญ
15 สพป. พิษณุโลก เขต 3 ดูผล ดูเหรียญ
16 สพป. ลำปาง เขต 1 ดูผล ดูเหรียญ
17 สพป. ลำปาง เขต 2 ดูผล ดูเหรียญ
18 สพป. ลำปาง เขต 3 ดูผล ดูเหรียญ
19 สพป. ลำพูน เขต 1 ดูผล ดูเหรียญ
20 สพป. ลำพูน เขต 2 ดูผล ดูเหรียญ
21 สพป. สุโขทัย เขต 1 ดูผล ดูเหรียญ
22 สพป. สุโขทัย เขต 2 ดูผล ดูเหรียญ
23 สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 ดูผล ดูเหรียญ
24 สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 ดูผล ดูเหรียญ
25 สพป. อุทัยธานี เขต 1 ดูผล ดูเหรียญ
26 สพป. เชียงราย เขต 1 ดูผล ดูเหรียญ
27 สพป. เชียงราย เขต 2 ดูผล ดูเหรียญ
28 สพป. เชียงราย เขต 3 ดูผล ดูเหรียญ
29 สพป. เชียงราย เขต 4 ดูผล ดูเหรียญ
30 สพป. เชียงใหม่ เขต 1 ดูผล ดูเหรียญ
31 สพป. เชียงใหม่ เขต 2 ดูผล ดูเหรียญ
32 สพป. เชียงใหม่ เขต 3 ดูผล ดูเหรียญ
33 สพป. เชียงใหม่ เขต 4 ดูผล ดูเหรียญ
34 สพป. เชียงใหม่ เขต 5 ดูผล ดูเหรียญ
35 สพป. เชียงใหม่ เขต 6 ดูผล ดูเหรียญ
36 สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 ดูผล ดูเหรียญ
37 สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 ดูผล ดูเหรียญ
38 สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 ดูผล ดูเหรียญ
39 สพป. แพร่ เขต 1 ดูผล ดูเหรียญ
40 สพป. แพร่ เขต 2 ดูผล ดูเหรียญ
41 สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 ดูผล ดูเหรียญ
42 สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 ดูผล ดูเหรียญ
43 สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) ดูผล ดูเหรียญ
44 สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) ดูผล ดูเหรียญ

ติดต่อผู้ดูแลระบบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 2 054791510 , 0871879928
Copyright © 2012-2020 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]