ที่ เขตพื้นที่การศึกษา ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม
1 สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 6 1 3 10
2 สพป. น่าน เขต 2 5 3 1 9
3 สพป. เชียงใหม่ เขต 1 2 1 0 3
4 สพป. ตาก เขต 2 1 3 1 5
5 สพป. เชียงใหม่ เขต 4 1 1 3 5
6 สพป. เชียงราย เขต 3 1 1 1 3
7 สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 0 5 2 7
8 สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 0 1 2 3
9 สพป. เชียงใหม่ เขต 6 0 1 1 2
10 สพป. เชียงราย เขต 4 0 0 0 0
11 สพป. เชียงใหม่ เขต 2 0 0 0 0
12 สพป. เชียงใหม่ เขต 5 0 0 0 0
13 สพป. แพร่ เขต 1 0 0 0 0
รวม 16 17 14 47

ติดต่อผู้ดูแลระบบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 2 054791510 , 0871879928
Copyright © 2012-2020 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]