การแข่งขันทักษะทางวิชาการ โรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร
ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๒

หมวดหมู่ : การแข่งขันทักษะวิชาการ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 006 สร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ปฐมวัย
-
-
2 007 ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
-
-
3 008 โครงงานวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
-
-
4 009 นำเสนอสร้างจิตสำนึกพลเมือง ม.1-ม.3
-
-
5 010 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6
-
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 2 054791510 , 0871879928
Copyright © 2012-2020 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]