ลำดับ เขต
1 สพป. กำแพงเพชร เขต 2
2 สพป. ตาก เขต 1
3 สพป. ตาก เขต 2
4 สพป. นครสวรรค์ เขต 1
5 สพป. นครสวรรค์ เขต 2
6 สพป. นครสวรรค์ เขต 3
7 สพป. น่าน เขต 1
8 สพป. น่าน เขต 2
9 สพป. พะเยา เขต 1
10 สพป. พะเยา เขต 2
11 สพป. พิจิตร เขต 1
12 สพป. พิจิตร เขต 2
13 สพป. พิษณุโลก เขต 1
14 สพป. พิษณุโลก เขต 2
15 สพป. พิษณุโลก เขต 3
16 สพป. ลำปาง เขต 1
17 สพป. ลำปาง เขต 2
18 สพป. ลำปาง เขต 3
19 สพป. ลำพูน เขต 1
20 สพป. ลำพูน เขต 2
21 สพป. สุโขทัย เขต 1
22 สพป. สุโขทัย เขต 2
23 สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1
24 สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2
25 สพป. อุทัยธานี เขต 1
26 สพป. เชียงราย เขต 1
27 สพป. เชียงราย เขต 2
28 สพป. เชียงราย เขต 3
29 สพป. เชียงราย เขต 4
30 สพป. เชียงใหม่ เขต 1
31 สพป. เชียงใหม่ เขต 2
32 สพป. เชียงใหม่ เขต 3
33 สพป. เชียงใหม่ เขต 4
34 สพป. เชียงใหม่ เขต 5
35 สพป. เชียงใหม่ เขต 6
36 สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1
37 สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2
38 สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3
39 สพป. แพร่ เขต 1
40 สพป. แพร่ เขต 2
41 สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1
42 สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2
43 สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน)
44 สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน)

ติดต่อผู้ดูแลระบบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 2 054791510 , 0871879928
Copyright © 2012-2020 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]