แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. น่าน เขต 2

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด การแข่งขันทักษะภาษาไทย การแข่งขันทักษะวิชาการ คัดเลือกผลงานแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนบ้านสบมาง 14 6 42.86% 4 28.57% 4 28.57% 0 0% 14
2 โรงเรียนบ้านเปียงซ้อ 11 6 54.55% 3 27.27% 2 18.18% 0 0% 11
3 โรงเรียนบ้านบ่อหลวง 9 6 66.67% 3 33.33% 0 0% 0 0% 9
4 โรงเรียนบ้านห้วยฟอง 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
5 โรงเรียนท่านผู้หญิงสง่า อิงคุลานนท์ 8 3 37.5% 3 37.5% 2 25% 0 0% 8
6 โรงเรียนบ้านน้ำช้างพัฒนา 7 3 42.86% 3 42.86% 1 14.29% 0 0% 7
7 โรงเรียนบ้านน้ำรีพัฒนา 7 3 42.86% 3 42.86% 0 0% 1 14.29% 7
8 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนฯ 6 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 6
9 โรงเรียนบ้านบ่อหลวง สาขาห้วยโป่ง 7 3 42.86% 2 28.57% 2 28.57% 0 0% 7
10 โรงเรียนบ้านขุนน้ำน่าน 6 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
11 โรงเรียนบ้านห้วยโก๋น 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
12 โรงเรียนบ้านสะปัน 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
13 โรงเรียนบ้านยอดดอยวัฒนาและสาขาน้ำหมาว 6 2 33.33% 4 66.67% 0 0% 0 0% 6
14 โรงเรียนบ้านห่างทางหลวง 5 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
15 โรงเรียนบ้านนาบง 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
16 โรงเรียนบ้านบ่อหยวก 6 1 16.67% 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 6
17 โรงเรียนบ้านสบปืน 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
18 โรงเรียนบ้านด่าน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
19 โรงเรียนบ้านปางหก 3 0 0% 3 100% 0 0% 0 0% 3
20 โรงเรียนบ้านสว้า 3 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
21 โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว 3 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 3
22 โรงเรียนหม่อมเจ้าเจริญใจ จิตรพงศ์ 3 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 3
23 โรงเรียนบ้านบวกหญ้า 2 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 2 054791510 , 0871879928
Copyright © 2012-2020 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]