หมวดหมู่ : การแข่งขันทักษะภาษาไทย

ลำดับ ID No. กิจกรรม จำนวนทีม
1 001 1.1 การเล่านิทาน ปฐมวัย เดี่ยว/ครู 1 คน 6
2 002 1.2 การคัดลายมือ ป.1-ป.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 11
3 003 1.3 การอ่านเอาเรื่อง ป.4-ป.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 11
4 004 1.4 การเขียนเรียงความ ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 6
5 005 1.5 การกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 3

ติดต่อผู้ดูแลระบบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 2 054791510 , 0871879928
Copyright © 2012-2020 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]