สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. น่าน เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม
1 บ้านเปียงซ้อ 3 0 1 4
2 บ้านบ่อหลวง 3 0 1 4
3 บ้านห้วยโก๋น 2 1 0 3
4 บ้านน้ำรีพัฒนา 2 0 0 2
5 บ้านสบมาง 1 4 0 5
6 บ้านห้วยฟอง 1 2 1 4
7 บ้านบ่อหลวง สาขาห้วยโป่ง 1 0 2 3
8 บ้านยอดดอยวัฒนาและสาขาน้ำหมาว 1 0 1 2
9 บ้านขุนน้ำน่าน 0 2 0 2
10 ท่านผู้หญิงสง่า อิงคุลานนท์ 0 1 1 2
11 บ้านสะปัน 0 1 1 2
12 ตำรวจตระเวนชายแดนฯ 0 1 0 1
13 บ้านห่างทางหลวง 0 1 0 1
14 บ้านนาบง 0 1 0 1
15 บ้านด่าน 0 1 0 1
16 บ้านน้ำช้างพัฒนา 0 0 2 2
17 บ้านบ่อหยวก 0 0 2 2
18 บ้านสบปืน 0 0 1 1
19 บ้านปางหก 0 0 0 0
20 บ้านสว้า 0 0 0 0
21 บ้านห้วยทรายขาว 0 0 0 0
22 หม่อมเจ้าเจริญใจ จิตรพงศ์ 0 0 0 0
23 บ้านบวกหญ้า 0 0 0 0
รวม 14 15 13 42

ติดต่อผู้ดูแลระบบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 2 054791510 , 0871879928
Copyright © 2012-2021 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]