หมวดหมู่ : คัดเลือกผลงานแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน

ลำดับ ID No. กิจกรรม จำนวนทีม
1 011 11 ด้านที่ ๑ ด้านโภชนาการสุขภาพอนามัย ทีม 4 คน/ครู 1 คน 6
2 012 12 ด้านที่ ๒ ด้านการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา (ภาษาไทย) ทีม 4 คน/ครู 1 คน 9
3 013 13 ด้านที่ ๓ ด้านการส่งเสริมอาชีพ ทีม 4 คน/ครู 1 คน 8
4 014 14 ด้านที่ ๔ ด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น ทีม 4 คน/ครู 1 คน 6
5 015 15 ด้านที่ ๕ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ทีม 4 คน/ครู 1 คน 7
6 016 16 ด้านที่ 6 ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทีม 4 คน/ครู 1 คน 5

ติดต่อผู้ดูแลระบบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 2 054791510 , 0871879928
Copyright © 2012-2020 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]