หมวดหมู่ : การแข่งขันทักษะวิชาการ

ลำดับ ID No. กิจกรรม จำนวนทีม
1 006 2.1 สร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ปฐมวัย ทีม 3 คน/ครู 2 คน 7
2 007 2.2 ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 9
3 008 2.3 โครงงานวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 6
4 009 2.4 นำเสนอสร้างจิตสำนึกพลเมือง ม.1-ม.3 ทีม 4 คน/ครู 2 คน 4
5 010 2.5 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 2

ติดต่อผู้ดูแลระบบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 2 054791510 , 0871879928
Copyright © 2012-2020 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]